കേരളത്തിലെ ഒരു കവയത്രിയാണ് വിജയലക്ഷ്മി. ലളിതവും ശാലീനസുന്ദരവുമാണ് വിജയലക്ഷ്മിയുടെ കവിതകൾ.

ഉള്ളടക്കം


ജനനം, ബാല്യം

1960 ഓഗസ്റ്റ് 2-നു എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മുളന്തുരുത്തി വില്ലേജിൽ പെരുമ്പിള്ളിദേശത്ത് കുഴിക്കാട്ടിൽ രാമൻ വേലായുധന്റെയും കമലാക്ഷിയുടെയും മകളായി വിജയലക്ഷ്മി ജനിച്ചു. ചോറ്റാനിക്കര ഗവർണ്മെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ,എറണാകുളം സെന്റ് തെരേസാസ് കോളെജ്, മഹാരാജാസ് കോളജ് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം. 1980-ൽ ജന്തുശാസ്ത്രത്തിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷനോടെ ബിരുദവും 1982-ൽ മലയാള ഭാഷയിലും സാഹിത്യത്തിലും ഒന്നാം റാങ്കോടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടി. ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് ആണ്‌ ഭർത്താവ്.

സാഹിത്യ ജീവിതം

1977-ൽ കലാകൗമുദിയിൽ കവിത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു വിജയലക്ഷ്മി സാഹിത്യരംഗത്ത് എത്തിയത്. 1980-ൽ കേരള സർവ്വകലാശാല യുവജനോത്സവത്തിൽ കഥാരചനയിലും കവിതാരചനയിലും ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി.കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലും ജനറൽ കൌൺസിലിലും അംഗമായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പബ്ലിക്കേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ കൺ വീനറാണ്.കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് അംഗം.സമസ്ത കേരള സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ വൈസ്പ്രസിഡൻ‌റാണ്.

വിജയലക്ഷ്മിയുടെ കൃതികൾ

 1. മൃഗശിക്ഷകൻ(1992)(ഡി.സി.ബുക്സ്, കോട്ടയം)
 2. തച്ചന്റെ മകൾ(1992)(ഡി.സി.ബുക്സ്, കോട്ടയം)
 3. മഴതൻ മറ്റേതോ മുഖം(1999)(ഡി.സി.ബുക്സ്, കോട്ടയം)
 4. ഹിമസമാധി(2001)(ഡി.സി.ബുക്സ്, കോട്ടയം)
 5. അന്ത്യപ്രലോഭനം(2002)(ഡി.സി.ബുക്സ്, കോട്ടയം)
 6. ഒറ്റമണൽത്തരി (2003)(ഡി.സി.ബുക്സ്, കോട്ടയം)
 7. അന്ന അഖ്മതോവയുടെ കവിതകൾ(2006) (ഡി.സി.ബുക്സ്, കോട്ടയം)
 8. അന്ധകന്യക(2006)(ഡി.സി.ബുക്സ്, കോട്ടയം)

 പുരസ്കാരങ്ങൾ

 • കുഞ്ചുപിള്ള പുരസ്കാരം (1982)
 • ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം സ്മാരക പുരസ്കാരം (1992)
 • അങ്കണം സാഹിത്യ പുരസ്കാരം (1990)
 • കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം (1994)
 • വൈലോപ്പിള്ളി പുരസ്കാരം (1995)
 • ചങ്ങമ്പുഴ പുരസ്കാരം (1995)
 • ഇന്ദിരാഗാന്ധി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം (1995)
 • വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട് പുരസ്കാരം (1997)
 • പി.കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ പുരസ്കാരം(2001)

No comments:

Post a Comment